Har historisk kilde helbredt folk i århundreder?

Hellig kilde i Lourdes

I det sydlige Frankrig findes en kilde, der siges at have noget helt særligt vand. Kilden i Lourdes har nemlig fostret uforklarlige medicinske helbredelser siden 1858. Den har fået stor betydning som hellig kilde for katolikker over hele verden. Men er der virkelig guddommelige kræfter på spil, eller hvad er så særligt ved vandet i den sydfranske kilde?

Igennem tiden er der blevet registreret hele 70 uforklarlige medicinske mirakler fra kilden i Lourdes i Sydfrankrig. Mennesker er blevet helbredt af tilsyneladende mirakuløse årsager, nærmest fra den ene dag til den anden. De skal efter sigende have badet i vandet eller drukket af det, og derefter have oplevet en total helbredelse. Men hvordan kan det dog lade sig gøre i hele 70 tilfælde? Er der guddommelige kræfter på spil? Eller hvad er der i vandet i Lourdes? Hvorfor er netop dette vand så særligt? Det har mennesket stillet spørgsmålstegn ved i mere end 150 år.

Den lille franske by med den magiske kilde

Hvert år besøger mere end tre millioner pilgrimme den lille sydfranske by, Lourdes. De kommer for at opleve byens kildes helende kraft. Det hele begyndte i 1858, da en ung bondepige oplevede noget helt særligt. Kilden skulle efter sigende pludselig have piblet frem, først brunt og grumset, derefter helt rent og klart. Begivenheden skal have været overværet af mere end 100 personer. En kvindeskikkelse havde forinden åbenbaret sig for hende. Skikkelsen, Jomfru Maria, bad hende drikke vandet og vaske sig i det. Efterfølgende forekom 18 Maria-åbenbaringer, og kilden fik derefter hurtig status som hellig kilde og knyttet til mirakuløs helbredelse.

Hvornår er helbredelse et mirakel?

Siden dengang har mange mennesker oplevet heling efter at have badet eller drukket vandet. I 1883 blev der oprettet en instans, som skulle undersøge disse mirakuløse hændelser. Siden da har de undersøgt mere end 7000 tilfælde, hvor mennesker mener at være blevet helet af kildens hellige vand. Udredningsvirksomheden fik pavelig autorisation i 1905 og består af en række af medicinskfaglige personer, som med videnskabelig grundighed undersøger alle tilfælde. De har syv ufravigelige kriterier, som skal være opfyldt for, at en hændelse kan blive kategoriseret som et medicinsk mirakel. Det gælder blandt andet, at man skal være blevet helt rask, og at man ikke må være i nogen form for medicinsk behandling.

Ud af de mere end 7000 hændelser har 70 tilfælde opnået denne status. De kan altså efter videnskabelig granskning på ingen måde kan forklares medicinsk. Det gælder tilfælde af alt fra kræft til multipel sklerose, der er af uforklarlige årsager, er blevet helbredt efter et besøg ved kilden.

Lourdes
Hellig kilde Tirta Empul

Hellig kilde ved templet Tirta Empul i Indonesien

Vandet er let basisk

Kildevandet i Lourdes springer ud af grotten Massabielle. Vandets religiøse betydning er ufravigelig. Kilden har en vigtig og hellig plads i den katolske tro. Men vender man blikket væk fra det religiøse aspekt og undersøger vandet i sig selv, hvad består det så af? Det er der selvfølgelig flere studier, der har gjort. De har lavet geokemiske undersøgelser af vandet fra kilden. Et studie fra 2017 udgivet i det videnskabelige tidsskrift Annales Societatis Geologorum Poloniae viste blandt andet, at vandet havde en let alkalisk pH og oxiderende forhold. Begge er typiske for en aktiv zone i et hydrogeologisk system i et carbonat-domineret grundfjeld.

Der er derudover fundet en række grundstoffer i vandet, som sandsynligvis er tilsat via væsker fra bjerget.[1] I disse studier drages ingen konklusioner vedrørende vandets mulige effekt på menneskekroppen, men det er værd at bide mærke i, at vandet indeholder en lang række grundstoffer og en let alkalisk pH (let basisk), som man også altså kender det fra andre lignende kilder rundt om i verden.

Kilden i Lourdes er en af mange hellige kilder

Udover Lourdes, findes der en række kilder i verden, som er tæt knyttet til religion. Det kunne være kilden ZamZam i Mekka eller kilden Tirta Empul, som er hellig i hinduismen. De respektive kilder har stor religiøs betydning og fungerer som hellige steder, man kan besøge for kropslig eller åndelig renselse. Det gælder både, at der er religiøse ritualer og fortællinger knyttet til disse kilder, men også at der er et væld af historier om heling, præcis som i Lourdes. Uanset om vandets kræfter skyldes dets geokemiske sammensætning eller guddommelig velsignelse, så forsætter vandet i disse kilder med at have stor betydning for mennesker overalt i verden.

Læs mere om Lourdes miraklerne her

Læs flere artikler og forskning om Lourdes her:
https://www.nbcnews.com/id/wbna28037003

https://www.cbsnews.com/news/sanctuary-of-our-lady-of-lourdes-miracles-cures-2022-12-18/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3854941/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14526651/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468023019304791

[1] Dobrzynski & Rossi, 2017: Geochemistry of Trace Elements in Spring Waters of The Lourdes Area (France), Annales Societatis Geologorum Poloniae, vol. 87: 199–212. https://www.researchgate.net/publication/319558236_Geochemistry_of_trace_elements_in_spring_waters_of_the_Lourdes_area_France

Eller læs videre om hydrogens historie ved at klikke her

Skriv et svar