Sådan opstod ideen om det levende vand

Levende vand, brusende vand, struktureret vand

For hundrede år siden begyndte østrigske Schauberger at undersøge vandets strukturer. Han opdagede, at vandets strukturer ændrer sig, når mennesker fjerner det fra sit naturlige miljø. Derfra begyndte han at forske i, hvordan vi kan efterligne naturens processer for at skabe vand, der er lige så vitalt og energifyldt som det, der findes i naturen.

Nogle af de første tanker om at efterligne naturens måde at bearbejde vand og optimere dets sundhedsmæssige værdi kom fra den østrigske forsker, naturforkæmper og skovfoged Viktor Schauberger (1885-1958) i begyndelsen af sidste århundrede. Han var en pioner, der var langt foran sin tid i forhold til at forstå menneskets ødelæggende effekt på kvaliteten af vores vand. Han mente, at vand fra naturens kilder indeholdt sundhedsfremmende effekter, som menneskets bearbejdning af vandet ødelagde.

”Schauberger fandt ud af, at hvis man drak f.eks. en liter af dette vand (kildevand, red.) – og altså burde have forøget sin vægt med et kilo – så blev vægtforøgelsen i virkeligheden kun 3-400 gram. Resten af vandet må altså være absorberet direkte som energi i organismen, hvad der forklarer den enormt oplivende virkning, som sådant vand havde.” (57, Alexandersson)

Vandet fra kilder har særlige egenskaber

Schauberger mente, at vand fra uspolerede miljøer i naturen, særligt fra højkilder i bjergene, havde særlige egenskaber på grund af strukturer af energi og et særligt indhold af mineraler. Han mente, at vandets evner til at opretholde liv af højeste kvalitet, var afhængige af en selvorganiseret, geometrisk, molekylær ligevægt. Det kaldte han levende vand. Det var naturligt konstant i bevægelse og energi. Den konstante bevægelse foregår i et cyklisk mønster som en hvirvel. Den bevægelse gør det muligt for vandet at danne en sekskantet struktur. Det er det, vi i dag kaldet struktureret vand.

Når vand derimod fjernes fra dets naturlige miljø og i stedet udsættes for unaturlig behandling, pumpes, bliver lagt i rør og ligger stille, så mister det sine naturlige egenskaber. Det ændrer vandets molekylære ligevægtstilstand, hvilket gør det mindre fugtgivende og selvrensende. Det bliver altså mindre nærende og rensende i menneskekroppen.

Struktureret vand i dag

I bogen Det levende vand skriver Olof Alexandersson om Schaubergers liv og forskning. Her beskriver han blandt andet, hvordan Schauberger arbejdede på en maskine, der kunne efterligne naturens processer i behandlingen af vand. Han ville give mennesker adgang til sundt vand igen. Præcis som vi i dag har mulighed for med ioniseringsmaskine og mini ionizer’es  Han udviklede en helt særlig teknologi, han kaldte vortex.

”Tidligt opstod hos Viktor Schauberger ideen om at fremstille godt drikkevand på kunstig vis. Ved at kopiere naturens metoder, når den opbygger vandet, burde det være muligt med sådant maskinelt fremstillet kildevand at forsyne de mennesker, der – på grund af ødelæggelsen af naturen – ikke længere kan få naturligt vand.”  (Alexandersson, 58)

Schauberger udviklede en teknologi, der skaber implosion fra vands naturlige bevægelse. At kunne genskabe vandets naturlige strømninger mente Schauberger ville kunne få vandet tilbage til sin naturlige energiproces og vitale funktioner. Derudover tilsatte han diverse mineraler til vandet, som svarer til det, vandet ville have, når det løb ud af et bjerg. Processen med at genskabe vandets kraft ved at stimulere bevægelse, gør vi ligeledes i dag gennem elektrolyseprocesser i iWater’s produkter, hvor vandet igen bliver struktureret. Meget forskning i vand er i dag en videreførelse af hans arbejde, hvor forskere siden har bekræftet en stor del af hans teorier.

Læs mere om Vortex teknologi her

Hvem var Victor Schauberger?

Viktor Schauberger (1885-1958) var en naturforkæmper, der var foran sin tid. Han arbejdede som skovfoged, men han var  også opfinder og tænker. I sin tid blev han nedgjort, da mange af hans teorier afveg fra de traditionelle ideer. Men han turde tænke nyt.

Han opfandt en lang række ting, som blev sat i brug allerede dengang og ligger til grund for flere maskiner og teknikker i dag. Han opfandt blandt anden en metode til at transportere træstammer gennem en vandkanal samt flere forskellige typer turbiner. Han var nemlig i høj grad interesseret i energier og kredsløb. Hans interesse for vand startede helt i startern af hans karriere og forblev et interessefelt for ham til hans død.

Hans arbejde blev videreført af hans søn Walter Schauberger, som også har grundlagt PKS Instituttet i Bad Ischl i Østrig. Her kan man se Viktor Schaubergers opfindelser og tegninger samt høre meget mere om hans liv og virke.

Videre læsning:
Alexandersson, Olof, 1982: Det levende vand, Borgen
Jacobson, Nils-Olof, 1975: Nye veje til helse, Thaning & Appels Forlag