SPE og PEM-teknologien i iWater Mini Ionizers

SPE-teknologi

Hvad gør SPE og PEM?

1. SPE  Solid Polymer Elektrolyse Membran

SPE betyder, at der er en oxygenudledning væk fra elektrolyse processen, som forhindret oxygengassen i at komme op i drikkevandet. SPE teknologien leverer det reneste hydrogenrige vand med høje H2-koncentrationer.
Ionizer live, ionizer home, Ti-0.2 og vores nye iWater All Day bygger alle på denne teknologi.

2. SPE  Solid Polymer Elektrolyse Membran med aktivt kul

“On The Go” og “Traveler” er eksempler på to Mini Ionizers med PEM-teknologi, hvor der benyttes aktivt kul til opsamling af oxygen. Det aktive kul opsamler O2 og O3. Med et selvrensende lille tryk kan du rense kullet fri for den opsamlede O3. I Danmark har vi ikke tilsat klor til vores drikkevand, men det har man i mange varme lande for at neutralisere bakterier. Derfor er det ikke et problem med O2 og O3 i Danmark.

3. PEM (Proton Exchange Membran)

PEM-elektrolyse var den første teknologi, som kom i de første Mini Ionizers, som japanerne begyndte at producere i cirka 2007. Inden da kendte man kun til dobbeltelektrolysen fra ioniseringsmaskinerne, som man siden 1960 har lavet basisk ioniseret vand med. En Chanson ioniseringsmaskine kan både dele vandets gasser og vandets syre og basiske mineraler.

Men PEM-elektrolysen blev udviklet, da man fandt ud af, hvor effektfuld det hydrogenberigede vand var, men man ønskede at fraspalte (udlede oxygen). Man ønskede, at hydrogenberige vand ved altså kun ved at ændre på mængden af H2-molekyler i drikkevandet.  Det betød, at man fandt PEM-teknologien, som kunne adskille hydrogen og oxygen.

Som du husker er vand bygget af H2O 2 stk. hydrogenatomer og 1 stk. oxygen. Men ved at hælde vand ned i en Mini Ionizer Office, kan PEM-teknologien, (som sidder i bunden af flasken) lede protoner i hver sin retning og adskille gasserne. Begge gasser vil bevæge sig op igennem vandet. Oxygen har store bobler, der hurtigt rammer overfalden og forsvinder, mens hydrogengassen er bittesmå bobler, som holder sig lidt længere i vandet. Dog vil de også hurtigt forsvinde, da hydrogen er flygtigt.

Historisk blev PEM elektrolysen opfundet for at kunne elektrolysere med mindre elektrisk belastning og med lavere strømstyrke og mindre vandspil.

Office-flasken er vores eneste og billigste flaske med PEM-membran, hvor anoden og katoden ikke adskilles og udtømmes, og/eller hvor der er indlagt kul under elektrolysen til at opsamle disse restgasser.

At drikke hydrogenberiget vand produceret via PEM-elektrolysemembran kan give en lille smag af klor, men er ufarligt at drikke.

Skriv et svar