Holistisk sundhedspyramide

www.iwater.dk Holistisk Sundhedspyramide

Holistisk Sundhedspyramide

WHO definerer sundhed som: fysisk, psykisk og social sundhed. Vores samlede sundhedstilstand er altså et sammenspil mellem, hvordan vi har det i kroppen, i vores sind og med de mennesker, vi har omkring os.

Uanset hvad, så er sundhed et spørgsmål om, hvordan vi trives på celleniveau. Hvordan dine mange billioner af celler trives enkeltvis og i miljøet omkring dem. Derfor starter holistisk sundhed med, at vi tilfører cellerne den fysiske næring, som alle celler har behov for. Det første lag i den holistiske sundhedspyramide er vand.

Alle celler består af ca. 99% væske, og hele kroppen består af ca 60-70% vand.

Derfor bør vi i den holistiske kostpyramide tænke vand ind som et helt grundlæggende fundament — før noget andet. Rent vand er livsvigtigt for alt levende på denne jord, og vi har som mennesker brug for 1,5-3 liter rent vand hver dag.

Der har de senere år været meget fokus på specifikke sundhedsfremmende fødevarer. Hvis vi ser nogle af disse i et lidt større perspektiv, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, om det er tomater eller paprika, hvis ikke vi først har fået noget rent vand.

Det er mit ønske, at du med denne Holistiske Sundhedspyramide i hånden kan blive i stand til at tænke mere i helheder og bevæge dig op i et helikopter perspektiv og se din sundhed og egenomsorg i et større billede. At du med denne holistiske sundhedspyramide kan bevæge dig væk fra det specifikke, og til tider uhensigtsmæssige, kontrollerende adfærd og hen imod en mere lys og glædesfyldt sundsprioritering — væk fra det specifikke og hen mod helhederne.

Holistisk sundhed: Vi har brug for mad til sjælen

I den holistiske sundhedspyramide finder du som noget nyt det 3. lag — mad til sjælen. Vi har brug for mere end fysisk mad for at trives som mennesker. Vi har brug for sociale relationer, glæde, kærlighed og omsorg. Derfor vil vi også med denne holistiske madpyramide forsøge at flytte fokus fra det specifikke til, at vi tænker sundhed som et holistisk arbejde, vi alle hver især må finde vores vej ind i.

Holistisk sundhed vil sige, at vi tænker i helheder – i hele mennesker. Som vi alle ved, er der ingen liv uden vand.

Skriv et svar