Forurenet vand? Nej tak!

Drik rent vand

World Water Day: Forurenet vand? Nej tak! — rent vand er vigtigt!

Forurenet vand i Danmark har tidligere været en sjældenhed, heldigvis! Det meste af det vand, vi danskere drikker kommer fra hanen — fra grundvandet. Vi tager det for givet, at det vand, vi drikker, er rent. Faktum er dog, at vores drikkevand er truet – både af forurening fra landbruget, men også fra overindvinding, utætte kloakrør og forurening fra gammel industri i byområderne.

Vandet, du tapper fra hanen i dit køkken, skal overholde visse kvalitetskrav før, at det må drikkes og bruges i husholdningen. Det er din kommune, der holder opsyn med dit drikkevand, som kontrolleres ud fra kvalitetskriterier fastsat af regeringen.

Når forurenet vand skal gøres drikkeklart

Men hvad gør kommunerne så, hvis en kontrol på vandværket viser, at vandet fra en bestemt boring er forurenet?

Ja, man skulle jo tro, og ikke mindst håbe, at en boring med forurenet vand ville blive lukket. Eller i hvert fald forsøgt renset. Men ifølge grundvandsovervågningen fra GEUS er det desværre ikke altid tilfældet. Nogle vandværker fortynder nemlig det forurenede vand med ikke-forurenet vand fra andre, renere boringer. Herved holdes mængden af forurening i drikkevandet under de fastsatte grænseværdier.

Forureningen fjernes altså ikke fra dit vand. Det fortyndes bare til et acceptabelt niveau. Men er det acceptabelt for vores allesammens sundhed?

Læs om hvordan rent vand giver mere energi

Hvor kommer så al den forurening fra?

Som der også indledningsvist blev lagt op til, er det ikke kun én synder, der står bag forureningen af grundvandet – og dermed dit drikkevand. Vi kan lægge skylden på op til flere forskellige syndere, og graden af forurening afhænger af hvor i landet, du bor.

Overordnet sker grundvandsforureningen, ifølge GEUS, på tre måder:

Fladeforurening

Denne type forurening kommer fra land- og skovbruget. Det er rester fra pesticider og gødning på marker, i skove, parker, gartnerier – men også brug i private have – der langsomt er sivet med overfladevandet ned i grundvandet. I mange år anså man slet ikke brugen af disse midler som et problem! Det var så lige indtil, at det i slutningen af 1980’erne blev fundet i drikkevandet.

Punktforurening

Gamle tankstationer, mergelgrave og industrigrunde. Det var her, at man gennem 1950erne, 60erne og 70erne af ren uvidenhed bortskaffede affald fra produktionen og kemirester ved at grave det ned – ude af øje, ud af sind. Desværre ved vi nu, at det ikke forholder sig sådan. Ofte er det ikke nok bare at fjerne affaldet igen. Mange steder er forureningen så omfattende, at det vil være nødvendigt at foretage yderligere oprensning for at modvirke spredning. Når først kemikalierne når grundvandet, spredes de.

Linjeforurening

Som navnet også angiver, findes denne type forurening i linjer. Eksempelvis i kloakrør, der er blevet beskadiget af trærødder, hvorved bakterier her fra får mulighed for at sprede sig. Det kan også være giftstoffer fra ukrudtsprøjtning langs jernbane- og vejstrækninger – noget, der heldigvis blev sat en stopper for efter en drikkevandsskandale i Ejstrupholm i 1994.

Selvom vi er blevet klogere med årene, anvendes der stadig pesticider og gødning, kloakrør går stadig i stykker. Der findes stadig forurenede grunde rundt om i Danmark. Så hvordan ser fremtiden ud for det danske drikkevand?

Drikkevandets fremtid, en skrøbelig fætter

Rent vand begynder allerede så småt at være en mangelvare i de største byer i landet – men også i resten af landet er der, ifølge Hans Jørgen Henriksen, seniorrådgiver og hydrolog, svindende vandreserver og dalende kvalitet af det resterende.

Regionerne håber at kunne udsætte den negative udvikling ved at sætte ind med ambitiøse handlingsplaner, som skal sikre drikkevandet. Enkelte steder, som på Frederiksberg og i København, er udfordringen, ifølge Anders Møller fra Frederiksberg Vand A/S, dog så stor, at de sættes bag i køen. Tæt bebyggelse og utallige punktforureninger gør det simpelthen for dyrt at udbedre lige nu.

Der kommer dog ikke noget godt ud af at lade situationen stå til. Derfor anbefaler regeringens miljøtekniske vismænd, at vandet i de største danske byer skal være dyrere end i de landområder, hvor vandreserverne stadig er store. Prisstigningen sker derfor udelukkende for at kunne imødekomme stigende udgifter til oprensning og sikring af drikkevandet i de ramte områder. Vi taler her om tiltag med effekt på den lange bane, men hvad gør vi så ved vandet, som det er nu og i de kommende år?

Hvad kan du selv gøre for at forbedre dit drikkevand?

Selvom både regeringen, regioner og kommuner har fokus på at bevare dit lækre drikkevand, findes der stadig uønskede pesticidrester, gødning, bakterier og andet skidt i vandet, der kommer ud af hanen. Niveauet er oftest ”under grænseværdierne”, men det ER der! Om det bliver værre med tiden? Det kan vi kun gisne om, men faktum er, at flere eksperter på området allerede nu råber vagt i gevær.

Den gode nyhed er så, at du selv kan gøre noget for at få rent vand fra hanen – en hel del, faktisk! Afhængig af dit behov, kan du i webshoppen finde vores forskellige filtreringssystemer; alt fra simple kander, der fjerner det værste klor og tungmetaller til nyheden – det store NANO-filtreringssystem – der med sine fem filtre gå all in på alt det, du ikke ønsker at finde i dit drikkevand.

find mange flere artikler om, hvordan vand påvirker vores sundhed her

Skriv et svar