Vil noget af den opløste hydrogengas ikke forsvinde ud af vandet?

Ja, hydrogengassen vil begynde at forsvinde langsomt ud af vandet, men ikke med det samme. Hydrogengassen kan sagtens blive i vandet i et par timer eller mere, inden niveauet er faldet så meget, at det ikke længere har en gavnlig virkning. Du kan sammenligne det med kulsyreholdigt vand eller sodavand, der indeholder carbondioxidgas (CO2), som også bliver “flad”, efter den åbnes.